Poradenstvo

Poradenstvo a vybavovanie v rôznych úradných záležitostiach vo veľkom rozsahu: rodinné prídavky, rodičovský príspevok, daňové priznania, vratky  dane pre zamestnancov – predovšetkým v Rakúsku, Nemecku a príležitostne aj v iných nemecky hovoriacich krajinách, prihlasovanie a odhlasovanie živností v Rakúsku(WKO), v Nemecku(Finanzamt Chemnitz – Süd), rušenie živností na príslušných magistrátoch v Rakuśku, vyplácanie dávok počas práceneschopnosti,  požiadanie o E 106, E 104, E 108, E 401, E 411, práca s vyslanými zamestnancami a živnostníkmi do zahraničia, ktorí pracujú na A1 a mnoho ďalších väčších i drobnejších, bežných vecí.

Priame sprostredkovanie práce pre zamestnancov alebo opatrovateľky už nerobíme, no pomáhame najmä opatrovateľkám pri riešení problémov s agentúrami.

 Cenník: dohodou, podľa náročnosti