Preklady

Preklady sa graficky upravujú podľa originálu!!!!!!!!

Klientelu tvoria hlavne obyvatelia Oravy( Trstená a okolie, Tvrdošín a okolie, Námestovo a okolie, Dolný Kubín a okolie)

Prekladám z nemčiny do slovenčiny a naopak. Vykonávam a zabezpečujem preklady ako sú:

  • živnostenské listy a iné doklady potrebné pre živnostníkov pracujúcich v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku…..
  • výpisy z registra trestov
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní ( vysvedčenia, opatrovateľské kurzy, diplomy, osvedčenia, certifikáty a pod. )
  • rôzne doklady( potvrdenia z  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zo Sociálnej poisťovne, zo zdravotných poisťovní, sobášne listy, rodné listy, úmrtné listy, rozsudky o rozvode, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o návšteve školy a mnoho iných), ktoré sú potrebné pre úrady v Rakúsku, Nemecku, ďalších nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku pre Finanzamt, Versicherungsanstalt napr. SVA v Rakúsku, WKO atd.
  • preklady pre firmy( firemná korešpondencia, právne doklady, obchodné zmluvy, dohody, pracovné zmluvy, technické preklady, výkresy, odborné preklady z rôznych oblastí a pod.)
  • lekárske správy
  • rôzne preklady na súkromné účely(písanie úradných aj osobných listov, čestné prehlásenia a pod.)
  • preklady tlačív, formulárov a pomoc pri ich vypĺňaní resp. ich kompletné vyplnenie

Realizácia prekladov

Preklady môžete priniesť osobne, poslať poštou alebo mailom preskenované.

To isté platí o prevzatí hotových preložených dokumentov: osobné prevzatie, možnosť poslať poštou, v niektorých prípadoch, kedy sa nevyžaduje pečiatka aj poslanie mailom. V prípade zaslania či už poštou alebo mailom, je podmienkou vyplatenie na bankový účet(  pozri kontakty) osobným vkladom alebo cez internetbanking. Až po potvrdení prijatia finančnej čiastky  Vám budú doklady odoslané.

Podmienky realizácie prekladu sa dajú dohodnúť aj po telefóne alebo poslaním mailu( pozri kontakty).

Cenník

1 strana s pečiatkou* 10 EUR
1 strana s pečiatkou* (rýchly preklad do 30 hodín) 10 EUR
1 strana okamžitý preklad do 2 hodín (len osobne) 10 EUR
1 strana bez pečiatky* (normálny text a formát) 10 EUR
1 strana bez pečiatky* (text menšieho rozsahu) 5 – 7 EUR
1 strana (náročné formátovanie) 15 EUR

OSTATNÉ SLUŽBY A INÉ DRUHY PREKLADOV, CENA DOHODOU!

*pečiatka môjho živnostenského oprávnenia

Cena sa dá aj dohodnúť, pri väčšom množstve dobrá zľava!

Niektoré preklady sa realizujú OKAMŽITE !!!!!!!!!   BEZ PRÍPLATKU!!!!!!!!!!

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM REALIZÁCIE PREKLADOV, NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK KLIENTA(JEHO OCHRANY,  SPOKOJNOSTI) A ADRESÁTA PREKLADU ZÍSKATE OSOBNE RESP. NA UVEDENÝCH KONTAKTOCH(TELEFÓN, E-MAIL)!