Servis pre opatrovateľky/opatrovateľov

 

Ponúkané služby

 • kurzy nemčiny pre opatrovateľky
 • súkromné hodiny nemčiny
 • úradné aj súkromné preklady pre opatrovateľky
 • poradenstvo pre opatrovateľky
  • vyhľadávanie vhodných agentúr
  • rakúske zákony ohľadom podnikania v Rakúsku, platenia odvodov do soc. poisťovne, nárokov na rodinné prídavky, na materský a rodičovský príspevok, priznania podpory v nezamestnanosti a pod.
  • pomoc pri vypracovaní daňových priznaní v Rakúsku, poradenstvo ohľadom nárokov na rôzne bonusy resp. uplatnenia nárokov zvýhodnenia či zníženia daňového základu
  • telefonáty- úradná komunikácia, vypĺňanie formulárov a tlačív a pod.
  • mnoho iných poradenských  aj praktických činností
 • sprostredkovanie práce opatrovateľkám v Rakúsku
 • dopravu opatrovateliek z miesta bydliska priamo k miestu výkonu opatrovateľskej služby v Rakúsku a späť

Kurzy nemčiny

Ponúkame Vám kurzy pre opatrovateľky. Rozsah hodín 50 hodín ( po 60 minút). Kurzy sú zamerané na potreby opatrovateliek. V prvom rade je komunikácia, interakcia. Kladie sa dôraz na porozumenie a rozprávanie. Zohľadňuje sa všetko, čo je potrebné pre opatrovateľky, a čo im pomôže v cudzom prostredí. Vyučuje sa veľmi moderným spôsobom v uvoľnenej atmosfére bez stresu. Našim heslom je: „Zbavte sa bariér, nehanbite sa, my sme tu pre vás a nie naopak“.

Cenník

Cena kurzu aj so študijným materiálom cena aktualizovaná

Súkromné hodiny

Všetko sa nenaučíte v kurze a často treba podporovať nemčinu aj ďalej, ak chcete mať ako opatrovateľky či zdravotné sestry lepšie perspektívy v zahraničí, byť viac samostatní v zahraničí. Výučba sa dá kombinovať s turnusmi. Dva týždne opatrovanie a dva týždne súkromné doučovanie pre jednu osobu alebo aj vo dvojici, či trojici.

Cenník

1 vyučovacia hodina pre 1 osobu 8 EUR
1 vyučovacia hodina pre 2 osoby 10 EUR
1 vyučovacia hodina pre 3 osoby 12 EUR

Poradenstvo

Cenník

dohodou, podľa náročnosti a prácnosti ? EUR

Sprostredkovanie práce

V tomto období začíname so sprostredkovaním práce.

Čo ponúkame?

Ponúkame kvalitné služby za veľmi prijateľné ceny. Zabezpečíme založenie a registráciu živnosti, poradenstvo a pomoc počas výkonu práce v Rakúsku( SVA, Finanzamt, WKO atd.). Fundovane poradíme pri vybavovaní rodinných prídavkov, spracovaní a podávaní daňového priznania a iné.

Pracovné podmienky

Ponúkame prácu v rakúskych rodinách na živnosť v dvojtýždňových turnusoch, plat 50 – 70 EUR podľa stupňa postihnutia opatrovanej osoby a náročnosti práce, úhradu cestovných nákladov, odvody do sociálnej poisťovne (SVA).

Uprednostňujeme uchádzačov z Oravy. Je potrebné vyplniť formulár (vo formáte MS Word/.doc alebo PDF) a odoslať ho späť. Každá uchádzačka/uchádzač o prácu opatrovateľa/opatrovateľky by mala/mal mať zdravotné vzdelanie alebo opatrovateľský kurz alebo potvrdenú polročnú prax. Vyžadujú sa znalosti nemčiny podľa situácie, ale minimálne aktívne základy na úrovni A1-A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Ponúkame aj preskúšanie a prípravu na pohovor v ľubovoľnej sprostredkovateľskej agentúre, či spolku zabezpečujúcom 24h-opatrovanie v Rakúsku v prípade znalosti jazyka. Veľmi dôležitý je pre nás osobný kontakt. Povahové vlastnosti človeka hrajú veľmi dôležitú úlohu. Hlavne v opatrovateľskom povolaní sú potrebné vlastnosti ako trpezlivosť, pracovitosť, zodpovednosť, veľmi dobrý vzťah k takejto práci, láska k ľuďom, pochopenie, empatia, ale aj pohotovosť, schopnosť reagovať bez hystérie a pod.

Cenník

ceny ešte nie sú stanovené ? EUR

Doprava

V rámci kompletného servisu poskytujeme aj pohodlnú dopravu priamo od Vášho bydliska do miesta výkonu práce a späť. Nemusíte cestovať v strese a prestupovať s batožinou. Cestovať budú vždy len tri osoby. Cesta tam sa bude realizovať cez deň, takže opatrovateľky/opatrovatelia nebudú musieť po náročnej ceste nastúpiť hneď do práce. Aj nám záleží na tom, aby sa cítila dobre rodina, a preto musí byť aj opatrovateľka/opatrovateľ odpočinutá/odpočinutý.

Dopravu zabezpečujeme všetkým tým, čo pracujú cez nás, ale aj tým, čo pracujú voľne, či pre druhú agentúru. Prihlasovať sa môžete v  časti kontakt– doprava.

Cenník

cenník pre dopravu 0,1 EUR/km